Toneelvereniging Sjabloon

Bedankt Piet en Ineke!

Na een periode van respectievelijk 14 en 20 jaar hebben we gisterenavond tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van bestuursleden Piet Schouwenberg en Ineke Muyrers Wél blijven ze uiteraard lid van Sjabloon en hopen we nog jaren van hun kennis en kunde gebruik te mogen maken. Ineke wordt opgevolgd door Shirley Frings als secretaresse. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit Loek Doesborg (voorzitter) Shirley Frings (secretaresse) en Maurice Caris (penningmeester).

Wij danken Piet en Ineke voor hun bestuursinzet deze jaren.

Scroll naar boven